Inicio  
Observatorio Galego de e-learning
  Novas  
Resultados:
2006-07-27: Presentación do informe final sobre o estado do e-learning en Galicia.
2006-07-27: Informe final: "O estado do e-learning en Galicia. Análise na Universidade e empresa" . Versión en Castelán.
  Descargar documento (DO_ELE_InformeFinalObsEL_ca.pdf, 2.4 MBs )
2006-07-27: Resumo executivo: "O estado do e-learning en Galicia. Análise na Universidade e empresa" . Versión en Castelán.
  Descargar documento (DO_ELE_ResumoExecutivoObsEL_ca.pdf.pdf, 122.87 KBs )
2006-07-27: Resumo executivo: "O estado do e-learning en Galicia. Análise na Universidade e empresa" . Versión en Galego.
  Descargar documento (DO_ELE_ResumoExecutivoObsEL_ga.pdf, 111.6 KBs )
2006-07-26: Informe final: "O estado do e-learning en Galicia. Análise na Universidade e empresa" . Versión en Galego.
  Descargar documento (DO_ELE_InformeFinalObsEL_ga.pdf, 2.35 MBs )
2006-04-19: A revista Quaderns Digitals, no seu nº 42 publica un artigo sobre "A Rede Galega de e-learning".
  Descargar documento (Artigo1.pdf, 350.87 KBs )
2006-02-06: Maquetación do informe final en formato electrónico e solicitude do ISBN.
2005-12-15: No nº 5 da revista da Universidade de Granada, ETICANET, publicouse un artigo sobre o estado do e-learning na empresa consumidora na comunidade galega. Dito artigo da a coñece "O estado do e-learning na empresa demandante en Galicia".
  Descargar documento (Artigo_Eticanet.pdf, 196.34 KBs )
2005-11-01: Redacción do informe final.
2005-09-06: Presentación do Observatorio Galego de e-learning no "I Congreso Ibérico sobre a Fenda Dixital"
  Descargar documento (Silleda_2005.pdf, 135.66 KBs )
2005-09-05: Recopilación de experiencias exitosas de e-learning en Galicia.
2005-08-16: O Observatorio galego de e-learning é a ligazón do mes do Instituto Universitario de Postgrao.
2005-07-29: Remate da fase de recollida de datos na empresa ofertante.
2005-07-18: Inicio da análise de resultados obtidos na universidade e na empresa.
2005-06-06: Creación da Rede Galega de e-learning, integrada polo directorio de empresas proveedoras de e-learning en Galicia, pola lista de distribución de e-learning en Galicia, polo foro galego de e-learning e por un sistema de xestión de novas.
2005-06-01: Remate da fase de recollida de datos na universidade.
2005-05-16: Realización de entrevistas a órganos directivos, grupos de investigación e administradores dos campus virtuais das universidades galegas.
2005-03-31: Remate da fase de recollida de datos na empresa demandante de e-learning en Galicia.
2005-03-14: Envío do cuestionario electrónico a Persoal Docente e Investigador das tres universidades galegas.
2005-02-11: Encuestación telefónica a empresas demandantes.
2005-01-03: Deseño de cuestionarios para investigar o estado do e-learning na empresa ofertante e na empresa demandante.
2004-11-01: Deseño de cuestionarios para levar a cabo a investigación na universidade.
2004-10-18: Constitución da mesa de expertos.